Ankieta końcowa dla uczących się i nauczycieli

EU flag-Erasmus+_vect_POS

[English]


Ankieta końcowa dla uczących się

Jej celem jest zbadanie wyników działań, które zostały wykorzystane do promowania idei oceniania kształtującego. Autorzy ankiety skupili się głównie na ocenie umiejętności mówienia studentów.

Ankieta końcowa dla studentów zachęca do refleksji nad własnym rozwojem, metodami i technikami uczenia się i nauczania języka obcego, a także nad rolą nauczyciela w tym procesie. Ponadto może pomóc w zwiększeniu samodzielności uczącego się w procesie uczenia się, zwiększyć motywację, a co za tym idzie poprawić umiejętności i biegłość w posługiwaniu się języku obcym.

Ankieta dla studentów może być stosowana wśród uczących się języków obcych we wszystkich rodzajach ośrodków językowych lub instytucji oświatowych na różnych poziomach, od szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego.

j. polski [pdf]
j. angielski [pdf]
j. fiński [pdf]
j. litewski [pdf]
j. węgierski [pdf]

Ankieta końcowa dla nauczycieli

Celem ankiety końcowej jest zbadanie wyników działań, które zostały wykorzystane do promowania idei oceniania kształtującego. Autorzy ankiety skupili się głównie na ocenie umiejętności mówienia studentów.

Ankieta dla nauczycieli może być wykorzystany przez uczestników sesji szkoleniowych i warsztatów lub wykładów na temat oceniania kształtującego, nauczycieli biorących udział w hospitacjach lub obserwacjach koleżeńskich, zainteresowanych wprowadzeniem narzędzi oceniania kształtującego do swojej codziennej praktyki.

Wypełnienie kwestionariusza i jego analiza zachęca do refleksji na temat mocnych i słabych stron własnej praktyki pedagogicznej, a także może zmotywować do podjęcia działań w celu usprawnienia procesu dydaktycznego.

j. polski [pdf]
j. angielski [pdf]
j. fiński [pdf]
j. litewski [pdf]
j. węgierski [pdf]

Omówienie wyników ankiet końcowych przeprowadzonych w ramach projektu FAB

Finlandia Uniwersytet Technologiczny w Turku wyniki
Litwa Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie studenci | nauczyciele
Polska Uniwersytet Warszawski  wyniki (studenci) | wyniki (nauczyciele)
Węgry Uniwersytet w Peczu wyniki

 

Reklamy