Ankiety wstępne dla studentów i nauczycieli

[ENGLISH]

Jednym z efektów pracy intelektualnej przewidzianych w projekcie jest opracowanie ankiety mającej na celu zbadanie poziomu wiedzy studentów i nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego, ze szczególnym naciskiem na ocenianie sprawności mówienia.

Treść pytań zawartych w ankiecie, a także sposób przeprowadzenia badania ankietowego zostały szczegółowo omówione podczas spotkania partnerów w Warszawie w październiku 2015 roku. Zgodnie z założeniami projektu, przygotowano dwie ankiety, jedną dla studentów i jedną dla nauczycieli.

Ankieta skierowana do studentów

 • Ankieta dla studentów – wersja polska [zobacz]
 • Ankieta dla studentów – wersja angielska [zobacz]
 • Ankieta dla studentów – wersja fińska [zobacz]
 • Ankieta dla studentów – wersja litewska [zobacz]
 • Ankieta dla studentów – wersja niemiecka [zobacz]
 • Ankieta dla studentów – wersja węgierska [zobacz]

Ankieta skierowana do nauczycieli

 • Ankieta dla nauczycieli – wersja polska [zobacz]
 • Ankieta dla nauczycieli – wersja angielska [zobacz]
 • Ankieta dla nauczycieli – wersja fińska [zobacz]
 • Ankieta dla nauczycieli – wersja litewska [zobacz]
 • Ankieta dla nauczycieli – wersja niemiecka [zobacz]
 • Ankieta dla nauczycieli – wersja węgierska [zobacz]

Wyniki ankiet

 • Wyniki ankiet przeprowadzonych w Polsce [czytaj]
 • Wyniki ankiet przeprowadzonych w Finlandii [czytaj]
 • Wyniki ankiet przeprowadzonych na Litwie [czytaj]
 • Wyniki ankiet przeprowadzonych na Węgrzech [czytaj]

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Reklamy