Efektywność procesu uczenia się wobec wyzwań neuronauk

Ewa Borgosz

Efektywność oceniania kształtującego jako filozofii nauczania znajduje głębokie uzasadnienie w neuronauce.  Zrozumienie zasad funkcjonowania mózgu może pomóc nauczycielom i lektorom języków obcych w świadomym stosowaniu elementów oceniania kształtującego, tak by techniki i metody pracy pobudzały uczących się do aktywności.  Jeśli wiemy, że ocena przydatność nowych umiejętności wpływa na uczenie się, to formułujemy odpowiednie cele. Jeśli rozumiemy, jaką rolę odgrywa zaciekawienie w zapamiętywaniu, to dobieramy materiały dydaktyczne adekwatne do zainteresowań uczących się. Jeśli uświadomimy sobie, że tylko dzięki własnej aktywności i głębokiemu przetwarzaniu proces uczenia się jest efektywny, to odpowiednio konstruujemy  lekcję, dobieramy formy pracy i zadania angażujące uczniów.

Z kolei rozumiejąc znaczenie relacji nauczyciel-uczeń i pasji nauczyciela zadbamy o siebie – nauczyciel z pasją i życzliwym, pełnym zrozumienia podejściem do uczniów  osiągnie znacznie lepsze wyniki niż ten, który dba przede wszystkim o dyscyplinę i wymuszony szacunek.  Zdając sobie sprawę z tego, jakie emocje towarzyszą uczeniu się – możemy  zatroszczyć się o atmosferę bezpieczeństwa i współpracy,  docenienie błędów jako etapu uczenia się  i akceptacji dla różnych stylów uczenia się  młodych ludzi.

Reklamy