Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym – ocena, rada, polecenie czy pochwała?

Grażyna Czetwertyńska

Najważniejsze cechy wartościowej informacji zwrotnej to jej spójność z celami działania, forma zrozumiała dla ucznia, niezwłoczność udzielenia, możliwość jej wykorzystania, wyważenie i trwałość. Aby mogła być taka, to znaczy, aby rzeczywiście służyła uczeniu się, uczniowie muszą możliwie dokładnie znać cel ocenianego działania, a nawet uczestniczyć w jego formułowaniu. Powinni nauczyć się poddawać refleksji swoją aktywność i wreszcie muszą być przekonani, że czas i miejsce, w którym pracują, pozwalają na bezpieczne popełnianie błędów i uczenie się przez tych błędów poprawianie. Wtedy informacja zwrotna, będąca kluczowym elementem oceniania kształtującego, działa z dużą siłą.

Swoje wystąpienie chciałabym przeznaczyć na pokazanie różnic pomiędzy informacją zwrotną a oceną lub radą. Będzie też ono okazją do przywołania warunków koniecznych dla udzielania wartościowej informacji zwrotnej i efektywnego korzystania z niej.

Reklamy