Konferencja „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych” | Warszawa, 19 września 2017 r.


[ENGLISH]


EU flag-Erasmus+_vect_POS


SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 

LIDER MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU FAB (FORMATIVE ASSESSMENT FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION)


Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pod tytułem: „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która odbędzie się 19 września 2017 na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja adresowana jest do teoretyków i praktyków:

  • nauczycieli języków obcych ze szkół wyższych, średnich, ośrodków językowych,
  • metodyków,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką.

Udział jest bezpłatny; liczba miejsc – ograniczona.

Języki konferencji: polski, angielski.

Rejestracja na konferencję [przejdź] Uwaga! Rejestracja na konferencję została zamknięta. Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane. 

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów wystąpień oraz warsztatów dotyczących oceniania kształtującego, na przykład:

  • narzędzi oceny kształtującej,
  • technik i strategii nauczania i uczenia się,
  • sposobów motywowania uczniów i studentów,
  • wyzwań związanych z ocenianiem w codziennej praktyce pedagogicznej.

Abstrakty prosimy przesyłać do 14 kwietnia 2017 r. na adres fabconference@uw.edu.pl. Dokument (o objętości ok. 300 słów) powinien zawierać (1) tytuł prezentacji, (2) nazwisko/a autora/autorów, (3) afiliację, (4) tekst abstraktu [wzór abstraktu]

Na wystąpienia przewidujemy 15 minut, a na warsztaty – 45 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące innych spraw związanych z konferencją zostaną udostępnione w późniejszym terminie na stronie Projektu FAB.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym tematyką konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu komitetu organizacyjnego,
Anna Sworowska

Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego – lider międzynarodowego projektu “Formative Assessment for Foreign Language Teaching in Higher Education” (FAB)


Wśród zaproszonych gości znajdą się:

Dr Grażyna Czetwertyńska

dr Grażyna Czetwertyńska

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

Jon Hird

Jon Hird

Jon is based in Oxford, UK, where he divides his time between teaching English at the University of Oxford and writing ELT materials. He is also a teacher trainer and has delivered courses and given talks and workshops in around 30 countries. Jon has a range of experience and interests, but with a particular interest in Grammar, English for Academic Purposes and in dyslexia and learning English. He has written a number of ELT publications, most recently including Oxford EAP B1 and Oxford Learner’s Pocket Verbs and Tenses and has written grammar reference and practice material for the Navigate course book series. In his free time, Jon plays the drums.

Dr Jo Lewkowicz

– Uniwersytet Warszawski; King’s College London

Dr Grzegorz Śpiewak 

dr Grzegorz Śpiewak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego.   

Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011),  dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener,  doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych.

Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego.

Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).


Ważne terminy:

  • Termin nadsyłania abstraktów: 14 kwietnia 2017
  • Konferencja: 19 września 2017

Miejsce: Audytorium ‚starego’ BUW, ul. Krakowskie Przedmieście ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa


Kontakt mailowy: fabconference@uw.edu.pl[ENGLISH]


EU flag-Erasmus+_vect_POS