Konferencja „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych” | Warszawa, 19 września 2017 r.


[ENGLISH]


EU flag-Erasmus+_vect_POS


19 września 2017 r. w budynku starego BUWu na Kampusie Centralnym UW w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która była zwieńczeniem trwającego od października 2015 r. projektu FAB.

Konferencja miała na celu upowszechnienie projektu FAB oraz idei oceniania kształtującego, a także prezentację głównego rezultatu pracy intelektualnej – „Poradnika dla nauczycieli i studentów”.

W konferencji wzięło udział ponad 160 uczestników z kraju i zagranicy – teoretyków i praktyków, wykładowców, nauczycieli, metodyków, dyrektorów szkół oraz autorów podręczników.

Konferencję otworzyła Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW Jolanta Urbanikowa oraz Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, p.o. dyrektora Szkoły Języków Obcych UW – jednostki, która jest pomysłodawcą i liderem projektu FAB.

Na początku części plenarnej uczestnicy wysłuchali wystąpień Jona Hirda (Oxford University Press), dr Jo Lewkowicz (King’s College) oraz dr Grażyny Czetwertyńskiej (Artes Liberales UW).

Prezentacji „Poradnika” i podsumowania projektu dokonali członkowie zespołu FAB – Iwona Bartnicka i dr Krzysztof Świrko.

W finale części plenarnej uczestnicy konferencji przysłuchiwali się dyskusji panelowej, którą poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (UW). W dyskusji brali udział – dr Grażyna Czetwertyńska, dr Jo Lewkowicz, Jolanta Urbanikowa, Jon Hird i dr Grzegorz Śpiewak (Macmillan).

Po przerwie na lunch goście konferencji mogli uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, a także wysłuchać referatów. Obradowano jednocześnie w trzech sekcjach. Prowadzącymi byli doświadczeni nauczyciele i wykładowcy języków obcych, a także przedstawiciele jednostek partnerskich projektu FAB – Sanna Simola (TUAS), Robert Märcz (PTE) oraz Vilma Bijeikiene i Nemira Maciaskiene (VMU).

Z ankiet, które do nas spływają, wynika, że konferencja bardzo się spodobała uczestnikom, spełniła ich oczekiwania, pogłębiła wiedzę na temat oceny kształtującej. Dostajemy również wiele pochlebnych opinii na temat kwestii organizacyjnych całego przedsięwzięcia.

Serdecznie dziękujemy!


Materiały archiwalne

Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pod tytułem: „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która odbędzie się 19 września 2017 na Uniwersytecie Warszawskim [program konferencji].

Konferencja adresowana jest do teoretyków i praktyków:

  • nauczycieli języków obcych ze szkół wyższych, średnich, ośrodków językowych,
  • metodyków,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką.

Udział jest bezpłatny; liczba miejsc – ograniczona.

Rejestracja: https://goo.gl/forms/yP65uZE9S0bbnLB33 (rejestracja została zamknięta)

Języki konferencji: polski, angielski.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu komitetu organizacyjnego,
Anna Sworowska

Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego – lider międzynarodowego projektu “Formative Assessment for Foreign Language Teaching in Higher Education” (FAB)


Wśród zaproszonych gości znajdą się:

Dr Grażyna Czetwertyńska

dr Grażyna Czetwertyńska

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

Jon Hird

Jon Hird

Jon Hird pracuje w Oxfordzie, zajmując się nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Oxfordzkim oraz pisaniem materiałów dydaktycznych do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Prowadził liczne szkolenia dla nauczycieli w prawie 30 krajach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  nauczania gramatyki oraz prowadzenia zajęć w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich, jak również badania relacji pomiędzy dysleksją oraz procesami akwizycji języka obcego. Wśród jego licznych publikacji należy wymienić Oxford EAP B1 oraz Oxford Learner’s Pocket Verbs and Tense, jak również serię Navigate, do której opracował materiały ćwiczeniowe oraz poradnik gramatyczny. W czasie wolnym gra na perkusji.

Dr Jo Lewkowicz

– King’s College London

Dr Grzegorz Śpiewak

dr Grzegorz Śpiewak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego.

Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011),  dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener,  doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych.

Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego.

Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).


W związku z trwającymi do końca września pracami drogowymi na ulicy Krakowskie Przedmieście, dotarcie na konferencję „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych” (Warszawa, 19 września 2017 r.) może zająć nieco więcej czasu.

Autobusy są kierowane na trasy objazdowe. Utrudnienia dotyczą linii E-2, 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 oraz N44. Przejście chodnikami jest cały czas możliwe.

Więcej informacji o tymczasowych trasach autobusów znajdą Państwo na stronie ZTM: http://www.ztm.waw.pl/

Przypominamy, że konferencja będzie odbywała się w budynku dawnej biblioteki (stary BUW) na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Po wejściu przez główną bramę Uniwersytetu Warszawskiego prosimy kierować się na wprost. Załączamy zdjęcie starego BUW i głównej bramy UW.

Prelegentów prosimy o przybycie na konferencję min. 30 min. przed rozpoczęciem Państwa sesji.

Przez cały czas trwania konferencji jesteśmy do Państwa dyspozycji w punkcie rejestracyjnym. W każdej sali będzie opiekun sesji, którego zadaniem jest służyć Państwu pomocą organizacyjną i techniczną.


Miejsce: Audytorium ‚starego’ BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa


Kontakt mailowy: fabconference@uw.edu.pl


 

 


[ENGLISH]


EU flag-Erasmus+_vect_POS