Konferencja „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych” | Warszawa, 19 września 2017 r.


[ENGLISH]


EU flag-Erasmus+_vect_POS


SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, 

LIDER MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU FAB (FORMATIVE ASSESSMENT FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION)


Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pod tytułem: „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”, która odbędzie się 19 września 2017 na Uniwersytecie Warszawskim [program konferencji].

Konferencja adresowana jest do teoretyków i praktyków:

  • nauczycieli języków obcych ze szkół wyższych, średnich, ośrodków językowych,
  • metodyków,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką.

Udział jest bezpłatny; liczba miejsc – ograniczona. Uwaga! Rejestracja na konferencję została zamknięta. Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane. 

Języki konferencji: polski, angielski.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu komitetu organizacyjnego,
Anna Sworowska

Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego – lider międzynarodowego projektu “Formative Assessment for Foreign Language Teaching in Higher Education” (FAB)


Wśród zaproszonych gości znajdą się:

Dr Grażyna Czetwertyńska

dr Grażyna Czetwertyńska

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

Jon Hird

Jon Hird

Jon Hird pracuje w Oxfordzie, zajmując się nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Oxfordzkim oraz pisaniem materiałów dydaktycznych do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Prowadził liczne szkolenia dla nauczycieli w prawie 30 krajach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  nauczania gramatyki oraz prowadzenia zajęć w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich, jak również badania relacji pomiędzy dysleksją oraz procesami akwizycji języka obcego. Wśród jego licznych publikacji należy wymienić Oxford EAP B1 oraz Oxford Learner’s Pocket Verbs and Tense, jak również serię Navigate, do której opracował materiały ćwiczeniowe oraz poradnik gramatyczny. W czasie wolnym gra na perkusji.

Dr Jo Lewkowicz

– King’s College London

Dr Grzegorz Śpiewak 

dr Grzegorz Śpiewak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego.   

Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011),  dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener,  doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych.

Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego.

Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).


Miejsce: Audytorium ‚starego’ BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa


Kontakt mailowy: fabconference@uw.edu.pl


 

 


[ENGLISH]


EU flag-Erasmus+_vect_POS