Ocenianie kształtujące jest motywujące!

Anna Abramczyk

Czy istnieje sposób oceniania, który wyeliminowałby destrukcyjne funkcje oceny i pomagał uczniowi w uczeniu się? Tak, ale nie jako system oceniania, a jako spójna całościowa koncepcja nauczania – ocenianie kształtujące. Sposób wartościowania w ocenianiu kształtującym pozwala na wyeliminowanie aspektu strachu ucznia przed oceną, wykorzystania jej do poprawy umiejętności ucznia i kompetencji nauczyciela, a także na personalizację i indywidualizację w podejściu do ucznia. Każdy nauczyciel marzy o zaangażowanych uczniach, a strategie oceniania kształtującego wpływają na czynniki, które to zaangażowanie warunkują. Profesor Arnold Bakker upatruje zaangażowania w pracę w dwóch rodzajach zasobów. Pierwszy z nich to wsparcie społeczne przy wykonywaniu różnorodnych zadań pozwalających na autonomię i rozwój; drugi rodzaj zasobów to tzw. zasoby własne np. poczucie własnej wartości, pewność siebie, czy optymizm.

Podczas krótkiego warsztatu spróbujemy „odkryć” w technikach i strategiach oceniania kształtującego „zasoby”, wspierające motywację wewnętrzną ucznia, czy słuchacza.

Reklamy