Ocenianie kształtujące z perspektywy ucznia i nauczyciela

Anna Matera-Klinger, Milena Moreno Jiménez, Severine Pacholczyk

Co to znaczy „oceniać kogoś” na lekcji języka obcego? Czym się różni ocenianie kształtujące od sumującego? Podczas procesu nauczania  obydwie formy współistnieją i są stosowane w zależności od celu.

Autorki zaprezentują przykłady zastosowania OK w odniesieniu do nauczania języków hiszpańskiego i francuskiego na zajęciach akademickich oraz w klasie dwujęzycznej. Omówią kluczowe kwestie: cechy, formy i strategie oceniania stosowane na ich zajęciach; wskażą korzyści, skuteczność, rozważą trudności i pułapki OK oraz zestawią ich postrzeganie z informacją zwrotną od uczniów.

Reklamy