Ocenianie projektu wykonanego przez studentów na zajęciach języka angielskiego technicznego

Ilona Dąbrowska

Ocenianie kształtujące na zajęciach języka angielskiego specjalistycznego opartych na metodzie projektu wymaga narzędzia  pozwalającego na precyzyjną ocenę zarówno  postępów grupy jak i postępów indywidualnych studentów z uwzględnieniem złożonego charakteru wykonywanych zadań i dynamiki grupy. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie kryteriów oceniania zastosowanych w przypadku autentycznego projektu informatycznego, ewaluacja ich skuteczności oraz  przedstawienie wynikających z niej wniosków i uogólnień.

Reklamy