Obserwacje koleżeńskie

Arkusze obserwacji koleżeńskiej w formacie pdf w języku angielskim, fińskim, węgierskim, litewskim i polskim:


Od 23 do 28 października w Szkole Języków Obcych UW sześcioro zagranicznych gości: Robert Märcz i Erika Berkics z Uniwersytetu w Pescu (Węgry), Katriina Vesanen i Pirjo Kavander z Uniwersytetu Technologicznego w Turku (Finlandia) oraz Daiva Pundziuviene i Jurate Andrucieviskiene z Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) obserwowało lekcje języków obcych w ramach  pierwszego cyklu peer observations programu FAB.

Przypomnijmy – każda z jednostek partnerskich deleguje dwoje nauczycieli, którzy przez tydzień wizytują zajęcia w jednym z ośrodków uniwersyteckich. Celem tej aktywności jest wymiana dobrych praktyk, podpatrzenie w jakiej formie ocenianie kształtujące jest obecne na zajęciach lektoratowych, jaki to przynosi efekt i co sądzą o niej tak studenci, jak i nauczyciele. W szerszym kontekście celem peer observations jest również zapoznanie nauczycieli ze specyfiką nauczania języków obcych w danym kraju, systemem edukacji, szczególnie na poziomie akademickim, wyzwaniami i problemami stojącymi przed sektorem nauczania języków obcych.

Uniwersytet Warszawski jako lider projektu zainicjował tę aktywność zapraszając szóstkę gości zza granicy w ostatnim tygodniu października.

Obserwatorzy odwiedzili łącznie 71 lekcji 8 języków obcych u 23 nauczycieli.

Po każdej lekcji nauczyciele wypełniali raporty [LINK], z których można wyciągnąć następujące wnioski – zagraniczni obserwatorzy zauważają na prawie wszystkich zajęciach:

 • stwarzanie przyjaznej atmosfery;
 • budowanie autonomii studenta;
 • ciekawe techniki używane podczas zajęć;
 • zainteresowanie studenta wykładanym przedmiotem;
 • zaangażowanie studenta w proces nauczania
 • monitorowanie postępów studenta;
 • zaangażowanie studenta w proces nauczania;
 • stosowanie ciekawych i zróżnicowanych technik;
 • życzliwy stosunek do studenta.

W raporcie wyodrębniono specjalną część na szczegółowe opisanie nowatorskich, ciekawych i przede wszystkim skutecznych technik nauczania, mających za podstawę ocenę kształtującą. Te konkretne przykłady uniwersalnych dla wszystkich języków, a także w miarę możliwości dla różnych poziomów zaawansowania językowego, ćwiczeń znajdą się w przyszłości w tzw. samouczku dla nauczycieli i studentów, który będzie końcowym „rezultatem pracy intelektualnej” całego projektu FAB i zostanie zaprezentowany na konferencji kończącej działania projektowe.

Obserwatorzy również zauważyli, że regularnie (choć nie zawsze) pojawiają się na zajęciach i inne, charakterystyczne dla podejścia kształtującego elementy:

 • wytyczanie celów;
 • elementy samooceny i oceny koleżeńskiej;
 • zachęta do autorefleksji;
 • praca w grupach / w parach;
 • udzielanie informacji zwrotnej (zwłaszcza pozytywnej);
 • upewnianie się czy student zrozumiał dany materiał.

Goście wielokrotnie podkreślali bardzo życzliwy stosunek lektorów do studentów, przyjazną atmosferę, a także to, jak wiele pracy wkładają lektorzy w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, że nie brak im energii i uśmiechu. A studenci, zdaniem obserwatorów, są bardzo otwarci, kreatywni, pracowici, wyrażają swoje opinie w sposób nieskrępowany – nie obawiają się reakcji nauczyciela czy grupy na temat swoich przemyśleń. Nie boją się zadawać pytań, prosić o podanie przykładów czy ponowne wyjaśnienie zagadnienia. Są świadomi swoich praw, ale także i obowiązków – aktywnie biorą udział w zajęciach i w przeważającej większości są do nich przygotowani. Są wyraźnie zmotywowani do nauki.


Sprawozdania z obserwacji koleżeńskiech przeprowadzonych w ramach projektu FAB:

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Reklamy