Poradnik dla nauczycieli i studentów

EU flag-Erasmus+_vect_POS

[English]


Poradnik dla nauczycieli i studentów

Jego celem jest przybliżenie idei oceniania kształtującego, szczególnie w odniesieniu do nauczania języków obcych, poprzez przedstawienie teorii dotyczącej OK, a także zebranie i prezentację 62 dobrych praktyk zaobserwowanych na zajęciach językowych obserwowanych w ramach Projektu FAB. Autorzy skupili się w pierwszej kolejności na wykorzystaniu narzędzi OK w odniesieniu do sprawności mówienia.

Odbiorcami guidebooka są osoby uczące języków obcych we wszelkiego typu jednostkach edukacyjnych (szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe, centra językowe itd.), a także wszystkie osoby uczące się języków obcych (uczniowie, studenci, uczestnicy kursów językowych). Dzięki przewodnikowi czytelnicy dowiedzą się czym jest ocenianie kształtujące, dlaczego warto je stosować, a także jak mogą wyglądać i przebiegać zajęcia, w ramach których wykorzystywane jest takie podejście.

Cześć przewodnika zawierająca przykłady 62 dobrych praktyk skierowana jest w pierwszej kolejności do nauczycieli języków obcych. Nauczyciele znajdą w niej szczegółowy opis ćwiczeń / fragmentów zajęć, które mogą wykorzystać w ramach swoich lekcji. Zapoznanie się z tą częścią i wykorzystanie poszczególnych praktyk może przełożyć się na uatrakcyjnienie zajęć, większe zmotywowanie uczących się i ostatecznie na podniesienie poziomu kształcenia językowego.

Część przewodnika skierowana dla osób uczących się języków obcych porusza teoretyczne aspekty oceniania, wskazuje korzyści wynikające z oceniania kształtującego dla studenta / ucznia / uczestnika kursu językowego, a następnie za pomocą interaktywnego quizu pozwala sprawdzić zrozumienie tego, na czym polega podejście kształtujące, dlaczego nauczyciel je stosujący, dlaczego postępuje w taki, a nie inny sposób. Zapoznanie się z tą częścią przez osoby uczące się języków obcych wpłynie na wzrost świadomości dot. procesu dydaktycznego, zwiększy motywację do nauki i przełoży się w przyszłości na lepszą znajomość języka obcego.

Guidebook ma pięć wersji językowych: angielską, polską, fińską, węgierską i litewską, dzięki czemu mają do niego dostęp nauczyciele języków obcych na całym świecie.

j. polski [pdf]
j. angielski [pdf]
j. fiński [pdf]
j. litewski [pdf]
j. węgierski [pdf]