Spotkanie międzynarodowe w Pecs, 16 czerwca 2017 r.

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

ERASMUS+ PARTNERSTWA STRATEGICZNE

FAB – FORMATIVE ASSESSMENT BENCHMARKING FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING&TEACHING IN HIGHER EDUCATION

2015-1-PL01-KA203-016474

RAPORT Z MIĘDZYNARODOWEGO SPOTKANIA PROJEKTOWEGO

MIASTO, KRAJ PECS, WĘGRY
JEDNOSTKA GOSZCZĄCA UNIVERSITY OF PECS – PECSI TUDOMANYEGYETEM
AKRONIM PTE
KOD ERASMUS HU PECS01
DATA SPOTKANIA 16.06.2017
CZAS TRWANIA 7 H
GŁÓWNY CEL SPOTKANIA PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ. PRACE NAD POWSTANIEM GUIDEBOOKA. ORGANIZACJA KONFERENCJI
PRZEBIEG 16 czerwca 2017 r. w Peczu na Węgrzech odbyło się ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe FAB. Gospodarzem spotkania był miejscowy Uniwersytet. Głównym celem spotkania było przedstawienie wyników ankiet końcowych przeprowadzonych wśród studentów i nauczycieli na uczelniach partnerskich, omówienie działań podjętych przez partnerów mających na celu promocję projektu, jak również omówienie i akceptację ostatecznej wersji poradnika.

Na początku liderka projektu omówiła postępy projektu od momentu ostatniego Międzynarodowego Spotkania Projektowego. Skoncentrowała się na warsztatach dla nauczycieli, publikacjach i prezentacjach konferencyjnych. Wszystkie z tych wydarzeń  promowały ideę oceniania kształtującego i upowszechniały wyniki badań realizowanych w ramach projektu FAB. Następnie wszyscy partnerzy przedstawili prezentacje dotyczące wyników ankiet dla studentów i nauczycieli, które zostały przeprowadzone w ich uniwersytetach. Omówiono wnioski płynące z tych badań. Później partnerzy opisali również wszystkie przedsięwzięcia podjęte w ich macierzystych uczelniach, które wpisywały się w promocję ocenianie kształtującego i upowszechnianie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu FAB.

Iwona Bartnicka z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła następnie ostateczną wersję poradnika i szczegółowo omówiła jego części składowe. Kwestią dyskusyjną było umieszczanie nazwisk nauczycieli, których rozwiązania metodyczne zostały wykorzystane w praktycznej części poradnika. Osiągnięto kompromis w tej sprawie.

Ostatnia część spotkania dotyczyła konferencji w Warszawie. Strona polska potwierdziła datę wydarzenia i przedstawiła jego program roboczy. Omówiono też wszelkie kwestie organizacyjne związane z realizacją projektu FAB.

UCZESTNICY
IMIĘ I NAZWISKO                         JEDNOSTKA
  1. Iwona BARTNICKA
Uniwersytet Warszawski (UW)
  1. Andrzej DĄBROWSKI
Uniwersytet Warszawski (UW)
  1. Gintarė GELŪNAITĖ–MALINAUSKIENĖ
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (VDU)
  1. Pirjo KAVANDER
Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS)
  1. Nemira MAČIANSKIENĖ
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (VDU)
  1. Robert MÄRCZ
Uniwersytet w Peczu (PTE)
  1. Marjatta RÄANNÄLI
Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS)
  1. Jurgita SERNIUTE
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (VDU)
  1. Katriina VESANEN
Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS)
  1. Magdalena ZIÓŁEK-WOJNAR
Uniwersytet Warszawski (UW)