Abstrakt – szablon

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów wystąpień oraz warsztatów dotyczących oceniania kształtującego, na przykład:

  • narzędzi oceny kształtującej,
  • technik i strategii nauczania i uczenia się,
  • sposobów motywowania uczniów i studentów,
  • wyzwań związanych z ocenianiem w codziennej praktyce pedagogicznej.

Abstrakty prosimy przesyłać do 14 kwietnia 2017 r. na adres fabconference@uw.edu.pl. Dokument (o objętości ok. 300 słów) powinien zawierać (1) tytuł prezentacji, (2) nazwisko/a autora/autorów, (3) afiliację, (4) tekst abstraktu (według wzoru zamieszczonego poniżej).

Na wystąpienia przewidujemy 15 minut, a na warsztaty – 45 minut.


WZÓR ABSTRAKTU

TYTUŁ PREZENTACJI

(pusta linia)

Imię i nazwisko (autor prezentujący)*, imiona i nazwiska pozostałych autorów**

(pusta linia)

*Afiliacja – wydział, uczelnia, miasto; e-mail

**Afiliacja – wydział, uczelnia, miasto

(pusta linia)

(pusta linia)

Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu.

Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu Tekst abstraktu.


UWAGA

  • Abstrakt nie powinien przekraczać 300 słów
  • Sugerowana czcionka: Times New Roman
  • Rozmiar czcionki: 14
Reklamy