Spotkanie międzynarodowe w Kownie, 17 czerwca 2016 r.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

[ENGLISH]

17 czerwca 2016 r. w Kownie na Litwie odbyło się drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe FAB. Gospodarzem spotkania był miejscowy Uniwersytet im. Witolda Wielkiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek partnerskich.

Głównym celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć we wszystkich jednostkach biorących udział w projekcie. Było to: stworzenie i przeprowadzenie wstępnych ankiet wśród nauczycieli i studentów, omówienie wyników ankiet oraz wnioski z tychże, organizacja szkoleń z zakresu oceny kształtującej dla nauczycieli każdej z jednostek-beneficjentów, udział nauczycieli we wzajemnych hospitacjach oraz wnioski, które z nich wyniknęły i informacja zwrotna od środowiska nauczycielskiego. Prezentacje te dały możliwość porównania wyników podjętych działań, stopnia zainteresowania projektem i zjawiskiem oceny kształtującej w ośrodkach partnerskich. Były także swojego rodzaju raportem, mającym udowodnić rzetelność i terminowość wywiązywania się z realizacji poszczególnych etapów projektu.  

Ponadto przedstawiony został plan działań na drugi rok trwania projektu – organizacja peer observations na szczeblu międzynarodowym, przeprowadzenie końcowych ankiet dla nauczycieli i studentów, stworzenie guidebooka dla nauczycieli i studentów oraz organizacja konferencji w Warszawie, we wrześniu 2017 roku, która podsumuje dwa lata trwania projektu FAB oraz zaprezentuje jego główne osiągnięcia. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z grafikiem działań, podziałem obowiązków wynikającym z założeń projektu. Ustalono ramy czasowe realizacji kolejnych działań i wyjaśniono szczegóły dalszej współpracy.

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, w głównej mierze dzięki świetnej organizacji ze strony Gospodarzy. Wszyscy uczestnicy skorzystali z możliwości wymiany doświadczeń i opinii, zaprezentowania dokonań swojej jednostki, zadania pytań innym partnerom oraz menedżerowi projektu.

Następne Spotkanie Projektowe planowane jest na czerwiec 2017. Tym razem gospodarzem będzie Uniwersytet w Peczu na Węgrzech.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.