Infografika na zajęciach języka obcego

Anna Rodak, Agata Sołtysiak

Wystąpienie będzie poświęcone jednemu ze sposobów przedstawiania wiedzy – grafice informacyjnej (infografice) i możliwościom jej wykorzystania na zajęciach języka obcego. Infografika ukazuje zawarte w niej informacje w sposób przejrzysty, zwięzły, szybki do przyswojenia i łatwy do zrozumienia.. Jest to nie tyle sama forma przekazania informacji, co pewne jej graficzne wyjaśnienie, przekazanie danej koncepcji za pomocą obrazu. Wizualizacja pomaga w lepszym zapamiętywaniu informacji oraz buduje system skojarzeń poprzez łączenie się informacji z obrazami, które w ten sposób są utrwalane w pamięci. Zakodowanie nowej informacji w podwójnej formie – poprzez połączenie słowa z obrazem ułatwia wydobycie jej z pamięci w fazie reprodukcji. Wielką zaletą infografiki jest to, że za jej pomocą można przedstawić  wiele tematów i można zastosować ją na różne sposoby. Infografika w praktyce dydaktycznej może stanowić uzupełnienie procesu nauczania. W naszym wystąpieniu spróbujemy pokazać, że infografika może być doskonałym narzędziem do wykorzystania przez nauczyciela również na zajęciach języka obcego.

Reklamy