Szkolenie nt. podejścia kształtującego, 1 i 22 czerwca 2016 r.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

1 oraz 22 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna część, tym razem warsztatowa, szkolenia poświęconego ocenianiu kształtującemu. Głównym zagadnieniem była tym razem informacja zwrotna (feedback). Szkolenie przeprowadziła p. dr Małgorzata Molska.

Udział wzięli uczestnicy projektu FAB oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia pracownicy SzJO UW – łącznie 21 osób.

Spotkanie rozpoczęła wymiana doświadczeń po przeprowadzonych wiosną obserwacjach koleżeńskich. Określono je jako bardzo ciekawe, wzbogacające warsztat dydaktyczny, doświadczenie. Szczególnie ciekawe były obserwacje na zajęciach językowych różnych od wykładanego języka. Sytuacja taka pozwalała bardziej skoncentrować się na formie zajęć, technikach pracy i samym ocenianiu.

Przechodząc do właściwej części szkolenia dr Molska poprosiła uczestników o przypomnienie podstawowych zasad stosowania informacji zwrotnej po wypowiedzi ustnej studenta. Istotnymi elementami są:

– informacja o aktualnym stanie ocenianej aktywności,

– odniesienie tego stanu do pożądanego poziomu,

– określenie różnicy pomiędzy prezentowanym poziomem, a tym pożądanym,

– informacja, jak zmniejszyć, a najlepiej usunąć tężnicę.

Feedback przekazywany studentowi powinien z jednej strony podkreślać pozytywne cechy wypowiedzi, z drugiej zaś być rzetelnym określeniem stanu umiejętności studenta. Chwalenie musi mieć oczywiście odniesienie do rzeczywistości i odpowiadać prezentowanemu poziomowi aktywności. Najistotniejszym elementem jest wskazanie, jak istniejące deficyty można usunąć.

Dr Molska zaprezentowała myślenie „ jeszcze nie” , którego prekursorką jest amerykańska psycholog Carol Dweck (zobacz film tu). Otrzymanie feedbacku w brzmieniu „jeszcze nie” działa bardziej stymulująco niż ocena niedostateczna, która jednoznacznie jest kojarzona z totalnym brakiem umiejętności i najczęściej działa demotywująco. Ocena „jeszcze nie” wskazuje , że uczący się jest w drodze do sukcesu, że jest on w zasięgu jego możliwości, ale proces do jego osiągnięcia jest w trakcie trwania.

Uczestnicy szkolenia, podzieleni na małe grupy, oceniali kształtująco, na podstawie tabeli przygotowanej przez uczniów dr Molskiej, wypowiedź ustną wirtualnego studenta. Osoba oceniana stwierdziła po przeprowadzonym eksperymencie, że w trakcie otrzymywania informacji zwrotnej czuła się doskonale, mimo iż otrzymała również uwagi krytyczne. Sposób przekazania ich jednak nie był tradycyjnym wytknięciem błędów, ale rzetelną analizą i wskazaniem, jak je poprawić.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.