Nauczanie języka angielskiego w grupach heterogenicznych: przykład Katedry Ukrainistyki UW

Anna Kizińska,

Renata Botwina

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie specyfiki pracy wykładowcy języka angielskiego na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim. Kierunek ten jest popularny zarówno wśród kandydatów z Polski jak i z Ukrainy a nawet Białorusi. Różnorodność kulturowa w grupach stanowi niewątpliwy atut pozwalając studentom otwierać się na inne narodowości i uczy ich tolerancji. Studenci  korzystają z bogatego programu kształcącego umiejętności w zakresie języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Niemniej jednak nie brakuje problemów. Niski (a czasami zerowy) poziom języka angielskiego studentów z Ukrainy i Białorusi to tylko jeden z wielu problemów, które napotykają wykładowcy języka angielskiego. Problemy wynikające z interferencji językowej, brak dobrych pomocy dydaktycznych tłumaczących zagadnienia gramatyczne języka angielskiego w języku ukraińskim to kolejne trudności, z którymi muszą się zmierzyć wykładowcy oraz studenci. Autorki zamierzają przyjrzeć się tym problemom bliżej i zaproponować sprawdzone rozwiązania.

Reklamy