Upowszechnianie rezultatów projektu

[EN]


EU flag-Erasmus+_vect_POS


Pismo Uczelni UW | nr 1/2016 | [strona 7]

fab-uw


→ Pismo Uczelni UW | nr 1 (80) 2017 | [strona 7]

2017-01-17


O projekcie FAB pisano również za granicą

marzec 2016 | O FAB napisało węgierskie pismo uniwersyteckie UnivPécs [strona 11]

fab-pecs


Notka o FAB pojawiła się również w litewskim Kaunas Newsletter nr 10/2016 [kaunas-newsletter]

kaunas_newsletter


Informacje o FAB można też znaleźć na stronach:


Informacje o obserwacjach przeprowadzonych w Turku w Finlandii [czytaj]

2017-02-14


CZY FAB JEST „FABULOUS”? O WALORACH OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGOAnna SworowskaMagdalena Ziółek-Wojnar | Języki obce w szkole

2017-04-14


Konferencja w Kownie, maj 2017:

International Conference: Sustainable Multilingualism 2017, 26 MAY 2017 (FRIDAY)

https://sites.google.com/view/sustainable-multilingualism 

Wystąpienia dotyczące projektu FAB:

 


Nemira Mačianskienė; Information about the FAB project in the Language Teachers’ Association of Lithuania, Newsletter 1/2016; http://www.lkpa.vdu.lt/wp-content/uploads/Naujienlaikrasciai/2016/201601-Naujienlaikrastis.pdf


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Speaking in a foreign language: From controlled production to spontaneous communication, Konin, May 8th-10th, 2017

Anna Sworowska „Kształtujące ocenianie sprawności mówienia – czyli szkolenie studentów oraz nauczycieli w kontekście wielojęzycznym”
(FORMATIVE ASSESSMENT OF SPEAKING A FOREIGN LANGUAGE – TEACHERS AND STUDENTS TRAINING IN MULTILINGUAL CONTEXT)
http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/speaking-2017-Program-final.pdf 


Europejski Kongres Językowy PASE 12-14 maja 2017:

FROM GOOD TO GREAT: INNOVATION – INSPIRATION – CULTURE

IWONA BARTNICKA, ANNA SWOROWSKA, MAGDALENA ZIÓŁEK-WOJNAR

„Podejście kształtujące na uczelni wyższej. Projekt FAB i ocena kształtująca na lektoratach w Szkole Języków Obcych UW” (FORMATIVE APPROACH IN ACADEMIC SETTING. THE FAB PROJECT AND FORMATIVE ASSESSMENT IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES OFFERED BY THE CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT THE UNIVERSITY OF WARSAW)


[EN]


EU flag-Erasmus+_vect_POS


 

Reklamy